Jana Galašová - účetnictví

zpracování mzdového a podvojného účetnictví

Mzdové účetnictví a personalistika

  • kompletní zpracování mezd

  • pracovní smlouvy

  • dohody o provedení práce

  • dohody o provedení činnosti

  • zpracování přehledů, výkazů a hlášení

Podvojné účetnictví 

  • kompletní zpracování podvojného účetnictví  (příspěvkové organizace - školy)

  • zpracování a odesílání uzávěrek 

  • tvorba rozpočtů

  • podání daňového přihlášení 

  • zpracování přehledů, výkazů a hlášení