Jana Galašová

Ve své účetní kanceláři nabízím zpracování mezd a účetnictví pro školy a školská zařízení.

Služby zahrnují kompletní zpracování účetnictví od převzetí dokladů po vypracování a zaslání čtvrtletních a ročních výkazů.

  • Zpracování účetnictví v systému GORDIC - GINIS SQL (vynikající systém pro účetnictví příspěvkových zařízení a státní správu) 
  • Zpracování Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a příloh
  • Export xml souboru pro CSÚIS, odesílání výkazu na krajské automaty
  • Sledování plnění rozpočtu organizace všech zdrojů financování
  • Vypracování výkazů pro ÚIV
  • Zpracování mzdového účetnictví v systému PERM 3, firmy Kvasar Zlín, s.r.o., (systém skvěle se zaměřující na mzdové účetnictví školských příspěvkových zařízení a státní správu, ale také na podnikatelskou sféru a velké firmy)
  • Přímá komunikace se zdravotními pojišťovnami a českou správou sociálního zabezpečení
  • Předávání dokladů přednostně online formou, osobně nebo písemně. 
  • Zajištěna zastupitelnost zkušenými spolupracovníky, s dlouholetou odbornou praxí v oboru a lektorskými zkušenostmi.