Jana Galašová

Nabízíme zpracování mzdového účetnictví 

specializujeme se na mateřské a základní školy

- zpracování mzdové agendy a veškerá komunikace hlavně elektronicky (papírů je i tak dost:)

- zpracování statistických výkazů, ISP, P1-04 atd. 

přihlašování zaměstnanců, jednání s OSSZ, ZP, vyúčtování daní z příjmů,